top of page

Vår design

Avfall (ekologisk degradering) är resultatet av en misslyckad design. Läckaget av kväve från åkrar, deponier och koldioxidutsläpp är alla exempel på avfall som uppstått ur bristen på systemtänkande och god design. I vår matpark på ca 3600 kvm strävar vi efter att sluta kretslopp och placera komponenter i vårt system så att goda relationer uppstår. Design är med andra ord förmågan att skapa relationer som ger upphov till ett önskat “beteende”. Matparkens placering är ett exempel på detta. Genom att producera mat inom stadens gränser där en stor konsumtion sker skapar vi goda relationer som minskar avfallet som uppstår från transporter, förvaring osv. Men även i matparken jobbar vi med att skapa goda relationer för att producera stora mängder mat, främja mångfald och hälsa. Nedan kan du läsa mer om matparkens komponenter och tankarna bakom dem.

 

Matskog

Matskogen är ett ekosystem som efterapar en vild skog men där vi istället för ek eller gran planterat ätbara perenner såsom äpplen, päron, körsbär, fläder, vinbär, krusbär, rabarber, mynta och mycket mer. Matparken producerar mängder med frukter, bär, örter och kolhydrater men utgör också en viktig ekologisk funktion för såväl fåglar som vilda pollinatörer. Med diversiteten av växter och mötet mellan det “vilda” och det planterade blir matskogen ett oerhört vackert inslag i vår matpark. Matskogen som omfamnar vår grävfria grönsaksträdgård blir även viktig som vindskydd för våra årliga grödor som tack vare matskogen får ett gynnsammare odlingsklimat. 

 

Grävfri marknadsträdgård

Mitt i vår matpark ligger vår grävfria marknadsträdgård, skyddad från vindar av matskogen. Här produceras stora mängder årliga grödor såsom morötter, kål och sallat, bland mycket annat. Genom att inte gräva jorden utan att istället tillföra kompost direkt till ytan kan vi producera större mängder gröda på mindre yta med mindre vattenåtgång, mindre tid till ogräsrensning, färre angrepp av skadedjur och med mer näring i den skördade grödan. Fantastiskt! Att vårda jorden är nyckeln i denna produktion, med god jordvård får man friska grödor och fina skördar. 

 

Äppelstaket

Matparken är kvadratisk med sidor på 60 meter. Runt matparken har vi ett stängsel som hjälper oss hålla rådjur och harar ute. Men stängslet har även ytterligare syften. Vi har nämligen utnyttjat denna marginella yta för att spaljera 250 äppelträd som i framtiden kommer producera uppemot 1.7 ton äpplen och det vackra är att denna produktion inte tar upp någon yta alls. Det är god design!

 

Vingården

Det går bra att odla mer exotiska grödor även här i Norden. Det visar vi med vår vingård som ligger lämpligt placerad vid marknadsträdgården. Genom att ta hänsyn till platsens förutsättningar insåg vi att vi hade relativt lämpliga jordförutsättningar för härdiga labruscadruvor från östeuropa. Ytan kommer i framtiden leverera runt 30 flaskor vin, vinäger eller saft. Under rankorna producerar vi även stora mängder örter och lyckas då stapla flera funktioner på samma yta.

 

Potatisstigar

Som ådror genom matparken löper stigar av träflisgångar. Dessa hjälper besökare att njuta av matparkens blommande och surrande överflöd. För att maximera produktiviteten i vår matpark har vi utnyttjat kantzonen mellan dessa stigar och de övriga delarna till att odla potatis. Det är spektakulärt att promenera längs stigarna när potatisen står i full blom och ett plus är de 1.5-2 ton potatis som bäddarna årligen genererar.

bottom of page