top of page

Ultunas Matpark

Syftet med Ultuna matpark är att utveckla och realisera koncept som omdefinierar vad staden kan vara. Matparken producerar över 4 ton ekologiska grönsaker varje år. I framtiden kommer vi på 3600 kvadratmeter producera upp emot 15 ton grönsaker, frukter och örter. Allt medan vi stärker den biologiska mångfalden och Uppsalas resiliens. Peka på bilderna nedan  och få en inblick från verksamheten i matparken och processen bakom denna.

bottom of page