top of page

Ultuna Matpark

Syftet med Ultuna matpark är att utveckla och realisera koncept som omdefinierar vad staden kan vara. Matparken producerar över 4 ton ekologiska grönsaker, örter, frukt och bär varje år samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. För att uppnå detta följer vi permakulturens principer och med hjälp av våra ambassadörer.

Vår design

Försäljning

Permakulturens principer

Observera och interagera

Fånga och förvara energi

Obtain a yield 

Applicera självkontroll och acceptera feedback

Använd och värdera förnybar energi och förnybara ekologiska tjänster

No waste

Design - mönster och detaljer?

Integrera hellre än segrerera 

Använd små och långsamma lösningar

Använd och värdera mångfald

Använd gränser och värdera marginalen

Svara på och använd förändring kreativt

bottom of page