top of page

Om oss

Photo_6684824_DJI_152_jpg_7020077_0_20226618526_photo_original.jpg.jpg

Ultuna Permakultur som vi döpte föreningen till grundades hösten 2019. Tanken var då att skapa en modell för ätbara landskap som grundade sig i det holistiska tankesättet och permakulturens designprinciper. Vår drivkraft var och förblir än idag att gestalta en infrastruktur som stödjer mänskligt och mer än mänskligt frodande i ett lågenergisamhälle. Den basen förblir vår orubbliga utgångspunkt som förening och har guidat oss i utvecklandet av vår matpark, konceptet Goda hem och en massa andra aktiviteter. Ambitionen framöver är att fortsätta tänja på gränserna av vad en stad eller mindre samhälle kan vara, att sprida det holistiska tankesättet, kunskap om ekologi, människans roll i naturen och ätbara landskap på ett praktiskt sätt som kan upplevas av oss alla. Har du, din förening eller företag liknande ambitioner så får ni gärna höra av er här. Ska vi bygga en infrastruktur för mänskligt och mer än mänskligt frodande i ett lågenergisamhälle så behöver vi kraftsamla och samarbeta.
 

bottom of page