top of page
Volunteers

About Permaculture

Vi i/på Ultuna Permakultur har ett enda mål: att göra vad vi kan för att världen ska bli en bättre plats för alla. Vårt beslutsfattande grundar sig på omfattande empiriska studier och gedigen utvärdering. Vi strävar efter att bygga bra relationer och vill se positiva effekter av allt vi gör.

bottom of page